Baza wiedzy EC

Tworzenie Landing Pages

Edytor 1.0 Aby utworzyć Landing Page w panelu administracyjnym ENP, musimy wejść w lewym pasku

Screaming Frog – scenariusze

Tryby skanowania: 1. Spider – skan całego sklepu 2. List – lista adresów / tutaj

AHREFS

Co to jest Ahrefs? Ahrefs służy do analizowania profilu linkowania, monitorowania i wyszukiwania fraz, audytu

Aktualizacja specjalnych list produktowych

Produkty specjalne / wykluczenia Sizeer Produkty wykluczane ze wszystkich promocji na sklepach Sizeer. W zdecydowanej

Ustawianie mechanizmów promocji

W pierwszej kolejności należy utworzyć potrzebne listy produktowe (np. jeśli mamy promocję x% na produkty

Tworzenie kampanii banerowej

Kampania banerowa jest to główna część tzw. komunikacji, czyli przekazu informacji do użytkownika, tutaj z

Konfiguracja menu promocyjnego

Wstęp LP / landing page – podstrona sklepu, kluczowa strona dla promocji, umieszczany jest tam

Dodawanie wpisu na zaplecza

1. Przygotowanie treści w Wordzie Odpowiednia struktura nagłówków lub już w samym WordPressie – zależy

Aktualizacja plików XML

Najczęściej ręczna aktualizacja plików XML występuje w kontekście promocji, zaraz po rozpoczęciu lub zaraz po

Źródła danych

Aby Synerise Ai mógł korzystać z danych, musimy udostępnić ‘product feed’. Na podstawie pliku danych